Convocatòries per al dissabte 13/03

DISSABTE 6 de MARÇ
Infantils: partit del combinat
SEL-CRUC a Castelldefels enfront el GEiEG

Convocatòria: a les 10:00,

a la plaça de l’Estació