Aquest formulari té com a objectiu inscriure un/a jugador/a al Club de Rugby SEL Vilanova i la Geltrú. Els horaris i preus estan disponibles al web, i també se us informarà a mesura que avanceu en la inscripció.

Per a qualsevol pregunta, podeu contactar-nos telefònicament al 637 731 669 o per correu electrònic a escola@sel.cat.

Omplint el present document, formalitzo la meva inscripció per a la temporada 2020/2021 al Club de Rugbi SEL Vilanova i la Geltú, i dono el consentiment per al tractament de les meves dades personals als efectes de la tramitació de la llicència federativa, així com em comprometo els documents em siguin requerits i a liquidar la inscripció d’acord amb allò establert. 

D’acord amb l’evolució de la situació actual i el grau de desenvolupament de les activitats, faré efectiu també el pagament de la quota anual al Club en base als acords que prengui la Junta Directiva del mateix.