JORNADA 5 11-01-2020

S16

Castelldefels 0

vs

SELVNG 81

S18

RC Badalona 27

vs

SELVNG 24

respecte

Respecte pels companys d'equip, rivals, arbitres i tots els que participen al joc..

INTEGRITAT

L'honestedat i el joc net són els pilars que suporten la integritat del rugby.

passió

La passió de jugadors i aficionats genera empatia i vinculació a la gran familia del rugby.

solidaritat

El treball en equip i la lleialtat sense importar colors, races o pensaments.