Protocol de prevenció, higiene i seguretat

PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT D’AQUEST PERÍODE QUE ESPEREM
BREU, US DEMANEM PUNTUALITAT, RESPONSABILITAT I AUTOAVALUACIÓ

Mesures Generals

 • Ús de la mascareta
 • Control de temperatura a l’entrada.
 • Rentat de mans periòdic.
 • Distància de seguretat de 1,5 metres.
 • Només poden accedir a la instal·lació tècnics, jugadors i delegats

Mesures per a jugadors

 • Declaració responsable signada.
 • Grups estables en espais fixos.
 • Control d’assistència.
 • L’entrada es realitzarà en una hora concreta: no es permetrà accedir a la
  instal·lació fora d’aquest horari.
 • Ampolla d’aigua d’ús personal.
 • Gel hidroalcohòlic d’ús personal.
 • Espai delimitat per a desar bosses i material personal.
 • Neteja de tot el material emprat en cada entrenament.
 • No utilització dels vestidors.

En tot moment

Cada grup d’entrenament tindrà el seu tècnic de referència, estable, que disposa de la titulació acadèmica i d’higiene/seguretat establerta per la World Rugby i per la Federació Catalana de Rugbi.

La referència de tots els grups és la persona responsable, que disposa de les certificacions i les titulacions requerides, i que s’identificarà visiblement amb un peto de color groc fluorescent, i a qui ens adreçarem en cas de dubte.

Recorda

 • Màxima puntualitat.
 • Venir cambiats.
 • Els pares o acompanyats han de conservar una distància de 5 metres respecte de la taula de control de temperatures.
protocol covid sel vng